Fiat – niestandardowe osadzenie marki motoryzacyjnej