PARK OF POLAND – wsparcie otwarcia największego parku wodnego w Europie