SOLBERG ENERGY- kampania świadomościowo-sprzedażowa na konkurencyjnym rynku